leftcenterrightdel
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu, ngày 26/11

Ngày 26/11, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu về tình hình, kết quả công tác PCTN năm 2020.

xsmb kết quả xổ số miền bắcTại buổi làm việc, Đoàn công tác đánh giá cao những kết quả nổi bật của Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, ban ngành, địa phương liên quan đến công tác PCTN. Cụ thể, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện gắn với việc sơ, tổng kết các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN được Tỉnh ủy quan tâm, chú trọng. Từ đó, ý thức, nhận thức trách nhiệm của đại đa số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác PCTN; xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng được nâng cao. Trong năm 2020, công tác PCTN đã được triển khai thực hiện gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị nhằm góp phần quan trọng vào sự thành công trong công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 20205.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy hiệu quả. Một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện khá quyết liệt. Kết quả, 37/37 cơ quan, đơn vị hành chính cấp tỉnh, 111/111 cơ quan, đơn vị cấp huyện và 36/64 cơ quan, đơn vị cấp xã thực hiện cơ chế tự chủ, chịu trách nhiệm về tài chính, biên chế; 95/95 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và 263/263 đơn vị cấp huyện được giao quyền tự chủ theo quy định. Qua đó, vừa tăng cường vị trí, vai trò của người đứng đầu, vừa giúp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng.

Để tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, sức chiến đấu và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền trong PCTN, lãng phí, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị Tỉnh ủy Bạc Liêu cần thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát, thanh tra và tự kiểm tra, giám sát, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như quản lý, sử dụng đất, chi tiêu ngân sách, đấu thầu… ; chú trọng hơn đến việc nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác PCTN, lãng phí; tập trung giải quyết tốt các vụ việc khiếu nại, tố cáo để hướng đến sự đồng thuận của Nhân dân đối với chính quyền; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc nóng, vụ việc có nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí.../.

Ngọc Mai (tổng hợp)